Vải sản xuất khẩu trang, vải lọc khuẩn không dệt BFE99, BFE 95, N95, N99 …

2020-03-24T03:57:15+07:0013/03/2020|Mặt hàng khác, Ngành công nghiệp, Nguyên liệu sản xuất|

Vải lọc khuẩn, vải không dệt : BFE95, BFE99, N95, N99 Mô tả : Vải không dệt hay được gọi