DỊCH VỤ HỖ TRỢ HBS VIỆT NAM – ALIBABA

HBS Việt Nam hợp tác với đại diện ủy quyền của Alibaba tại Việt Nam để hỗ trợ khách hàng mua hàng hóa ,nhập khẩu hàng hóa từ tất cả các nước trên thế giới…